Har du en fråga?

Ring oss på
020-79 77 55 (avgiftsfritt).

Lita på EXOGEN® för att underlätta läkning av frakturer.

Det nya och förbättrade EXOGEN®-systemet innehåller en behandlingslogg som hjälper dig att följa din dagliga behandling på ett konsekvent sätt.

No 1 bland ordinerade frakturläkningssystem.5

EXOGEN® är den enda benläkningsenheten med medicinteknisk NICE-vägledning (MTG12) vilket är ett oberoende bevis på att EXOGEN är den enda enhet som sparar pengar jämfört med kirurgiskt ingrepp.1

Behandlingen tar endast 20 minuter per dag.

Användning av EXOGEN® kan hjälpa dig att återuppta dina favoritaktiviteter — på kortare tid och med mindre besvär.

 • Hög
  behandlingsföljsamhet21
 • +
 • Bevisad klinisk
  effektivitet2-4
 • > >
 • Frakturer
  som läker

38% snabbare läkning av indikerade nya frakturer2,3

86%hög andel oläkta frakturer heal rate4

No 1 ordinarade frakturläkningsystem5

20mins behandling per dag är lätt att hinna med