Pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub +48 22 116 8596.

Polegaj na urządzeniu EXOGEN® we wspomaganiu gojenia złamań.

Nowy i ulepszony system EXOGEN posiada wbudowany kalendarz monitorowania terapii, aby pomóc w przestrzeganiu zaleceń dot. codziennej terapii.

#1 wśród przepisywanych systemów gojenia złamań.5

Urządzenie EXOGEN® to jedyny system gojenia kości posiadający Wytyczne MTG12 Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE), które stanowią niezależnie sprawdzony dowód na fakt, że urządzenie EXOGEN wykorzystujące skuteczne ultradźwięki do stymulacji naturalnych procesów zachodzących w organiźmie, oszczędza peiniądze w porównaniu z zabiegiem chirurgicznym. 1

Terapia zajmuje zaledwie 20 minut dziennie.

Korzystanie z urządzenia EXOGEN® może pomóc w powrocie do ulubionych czynności — w krótszym czasie i przy mniejszym zaangażowaniu.

 • Wysoki poziom przestrzegania
  zaleceń w zakresie terapii21
 • +
 • Udowodniona skuteczność
  kliniczna2-4
 • > >
 • Pomyślne wyniki
  gojenia złamań

38% szybsze gojenie świeżych złamań2,3 określonych we wskazaniach*2,3

86%skuteczność w leczeniu braków zrostu4

91%klinicznie udowodniony, wysoki wskaźnik przestrzegania zaleceń terapii21

20minminut terapii dziennie łatwo dopasować do rytmu dnia