Lurer du på noe?

Ring oss på
800 12192 (grønt nummer).

La EXOGEN® bidra til å hele brudd.

Det nye og forbedrede EXOGEN-systemet har en innebygd behandlingskalender for å hjelpe deg med å være konsekvent med de daglige behandlingene.

Det ledende foreskrevne bruddtilhelingssystemet.5

EXOGEN® er den eneste bentilhelingsenheten som har NICE-veiledning innen medisinsk teknologi (MTG12), et uavhengig dokumentert bevis på at kun EXOGEN gir pengebesparelser sammenlignet med kirurgisk intervensjon. Det bruker sikker, effektiv ultralyd for å stimulere kroppens naturlige tilhelingsprosess.1

Behandling tar kun 20 minutter hver dag.

Bruk av EXOGEN® kan hjelpe deg med å ta opp igjen aktivitetene du liker best – på kortere tid og med mindre arbeid.

 • Høy behandlings-
  overholdelse21
 • +
 • Dokumentert
  klinisk effekt2-4
 • > >
 • Vellykkede frakturtil-
  helingsresultater

38% akselerert tilheling av indiserte* nye frakturer2,3

86%høy tilhelingsrate ved manglende tilheling4

91%klinisk dokumentert høy behandlings- overholdelse21

20minbehandling får lett plass i dagen din